Viktor Karlsson

viktor-karlsson_16-9_2400.jpg

Som arkitekt arbetar jag i många olika skeden och projekt. Ritningar, bilder och fysiska modeller är en naturlig del i arbetet. Inom arkitektur är jag särskilt intresserad av träbyggnad och dess möjligheter, något jag har med mig från min utbildning på Chalmers. Tidigare har jag arbetat på kontor i Göteborg och Mariehamn. Att arbeta med bostäder ser jag som intressant och viktigt. Det är en gemensam beröringspunkt för alla i samhället.

Arkitekt SAR/MSA
08-406 87 58
070-293 55 58
E-post

 

Exempel på några av de projekt jag arbetat med.

arkitekterAnders Forslöv