Bockemosse
 

atrium. Ett oväntat möte mellan natur, entré och hus. 

Utmaningen i projektet har legat i att hitta en bra entrésituation för tre hus belägna i en brant.

Vår lösning är att öppna upp berget med ett atrium som förbinder en övre gemensam gård med ett nedre entrétorg. Från torget nås huvudentrén, lobbyn. Vid torget finns också cykelparkering, miljörum och de två garagen. Via lobbyn nås de tre husen utan ramper med det östra huset som nav.

Öppningen i berget ligger i fonden av Allégatan och kommer kvällstid att lysas upp av entrén och den inre glasväggen som avskiljer cykelparkeringen.

Flödesschema.  Rörelser och gångvägar genom huskropparna.

Flödesschema. Rörelser och gångvägar genom huskropparna.

Adress Partille
Beställare Seniorgården
Ansvarig arkitekt Hugo Löfgren
Medarbetare Viktor Karlsson, Johan Lingmark, Malin Svensson
konsulter TQI Konsult Väst (V), Epsilon Byggkonsult (K), Bengt Dahlgren (B)
Bruttoarea 6500 kvm
Lägenheter 51 + gemensamhetslokal, gästlägenhet

vi har arbetat med arkitektur i tidigt skede, landskap, konstruktion, souterräng

MODELLBYGGE.  Viktor Karlsson, Hugo Löfgren och Malin Svensson undersöker idén om ett atrium som förbinder den gemensamma gården med entrétorget.

MODELLBYGGE. Viktor Karlsson, Hugo Löfgren och Malin Svensson undersöker idén om ett atrium som förbinder den gemensamma gården med entrétorget.

Textur . Tegel, trä och rillad betong med kulörer som samsas med naturen.

Textur. Tegel, trä och rillad betong med kulörer som samsas med naturen.

 
mini-story_564.jpg

Spången knyter ihop husen

Entrén till det högsta huset förbinds med en spång, varsamt över den vildvuxna naturen. Den bildar en liten plats mellan husen. Kanske för att en kort sekund stanna upp på en bänk i naturen.

Volymprinciper.  Tre steg på väg mot färdiga ritningar.

Volymprinciper. Tre steg på väg mot färdiga ritningar.