Vårt kvalitets- & miljöarbete

 

CERTIFIERING

Lindberg Stenberg Arkitekters miljö- och kvalitetsledningssystem utgör grundpelare i företagets verksamhetssystem.  Företaget är miljöcertifierat enligt ISO 14001 sedan 1999 och kvalitetscertifierat enligt ISO 9001 sedan 2001. Flera medarbetare är även certifierade i systemet Miljöbyggnad.

BIM

Snabbare kommunikation, effektivare samordning, kraftfullare revideringar, stora nyttoeffekter för byggplatsen, byggherren och förvaltare.

Detta är kvalitéer som utlovats sedan vi började med datorstödd projektering redan i början av 1980-talet.

Vår uppfattning är att dagens databas-baserade 3D-verktyg nu kan infria de gamla löftena. Vi har därför gjort en noggrann utvärdering av de tillgängliga programplattformarna, gjort vårt val och arbetar nu brett med skarp projektering både i tidigt skissande och bygghandlingar med samgranskning i byggnadsinformationsmodeller.

BIM är en förkortning av Building Information Model/Modeling eller byggnadsinformations-modeller på svenska. För de flesta innebär begreppet ett datoriserat system för informationshantering och visualisering under byggprojekt, från idéstadiet och genom hela byggnadens livslängd. Byggnadsinformations-modellen skiljer sig från den normala 3D-modellen genom att den bygger på en databas.