Baltic
 

SISTA PUSSELBITEN. Förskola, butiker och boende i olika former gör Annedal komplett.

Vi ritar för Trifams räkning 374 bostäder samt en förskola och lokaler i det kvarter som blir en av de sista pusselbitarna i utvecklingen av Annedal. Genom att tillföra funktioner och kvaliteter som nu saknas eller är underrepresenterade kittas den nya bostadsbebyggelsen ihop till en stad.

Tillskott. De 374 bostäderna, i form av både hyresrätter och bostadsrätter, blir ett välkommet tillskott till stadsdelen. Men minst lika viktiga är de nya lokalerna i kvarterets markerade sockelvåning, lokaler som idag saknas och efterfrågas, särskilt i här norra Annedal. En förskola med fem avdelningar blir också en funktionell kugge i kvarteret. Tillsammans med Bullerbytorget längs kvarterets östra sida ger dessa tillskott en ny och värdigare entré för gång- och cykeltrafikanter från Sundbyberg.

VOLYMER. Mot Bullerbytorget i öst får kvarteret en tydlig sockel i två till tre våningar som sträcker ut en hand till och presenterar lokalerna för torget och dess besökare. Kvarterets norra sida stämmer väl med den övergripande stadsplaneidén att Annedalsvägen ska bebyggas med solitärer vända med kortsidorna ner mot Bällstaån – här genom att de tre tegelhusen tillåts bryta igenom sockeln och komma ända ned till marken. I syd står hus 4 i roströd Corten, och hus 6 med kontraster i ljus och mörk plåt. Här finns också förskolan som formas som en volym i grafisk betong, halvt inskjuten under hus 4 och omgiven av sin lekplats. Förskolan får också direkt tillgång till Annedalsparken.

HJÄRTAT. Kvarterets gemensamma innegård nås från husen men också via gångstråk som bjuds in till via öppningar mellan volymerna. Här finns grönytor, sittplatser och cykelplatser. Under kvarteret byggs ett garage i två våningar med plats för bilar och cyklar, plus förråd och tvättstugor i anslutning till hyresrätterna.

Adress Annedalsvägen
Beställare Trifam
EntrepRenör Box Bygg
Ansvarig arkitekt Johanna Pålstedt
Medarbetare Tobias Lidman, Eirini Oikonomopoulou, Matilda Katsler, Sebastian Lindqvist, Frida Stjernqvist
Antal lägenheter 269 hyresrätter, 105 bostadsrätter
Antal lokaler Tio mindre lokaler samt en förskola med 144 platser

vi har arbetat med bostadsarkitektur, förskola i flera våningar, grafisk betong

BIM i slutskedet.  Ansvarig arkitekt Johanna Pålstedt arbetar tillsammans med arkitekten Tobias Lidman på projekt Baltic i Annedal.

BIM i slutskedet. Ansvarig arkitekt Johanna Pålstedt arbetar tillsammans med arkitekten Tobias Lidman på projekt Baltic i Annedal.

Slits H4 H5.jpg
 
baltic_lindbergstenberg_tegel_1_2500.jpg

Arvet från tegeltäkten

Idag håller kvarteret Baltic i Annedal på att resa sig ur ett hål i marken – för ganska precis hundra år sedan var det fastigheten rakt över gatan som var ett hål i marken. Där låg då Mariehälls Tegelbruks lertäkt. Att en stor del av det färdigbyggda kvarteret Baltic kommer vara klätt i tegel av varierande kulör känns därför väldigt passande.

Lika rätt känns det att resterande byggnader i kvarteret kommer att kläs i plåt och betong, här på en plats som ända fram till åttiotalet var hemvist åt smidesverkstäder och annan industri.

_46A9579_1464.jpg

Gässtaltning

”Så här ser utlandets städer ut, fast de är mycket större,” sade förargåsen. ”Men dessa kan väl växa, likväl som ni.”

Gatunätet i Annedal är namngivet efter kända barnbokskaraktärer så när förskolan i Baltic skulle utformas föll det sig naturligt att koppla an till Selma Lagerlöfs älskade barnbok Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige. Boken som i ett århundrade har lyft geografikunskaper på ett lekfullt sätt får nu lyfta fasaden på förskolan som i sin tur bär ett av kvarterets bostadshus på sin rygg.

Vår förhoppning är att det här ska bli en fantastisk plats för de små att växa, samtidigt som förskolan blir en del av det växande Stockholm.

Asklepios.jpg

Hälsa från medelhavet till baltiska havet

Asklepios var inte vilken grek som helst. Gudinnan Athena gav honom blodet från gorgonen Medusa och med det så kunde han både bota sjuka och återuppväcka de döda. Han avbildas ofta tillsammans med en orm eller till och med i ormgestalt. Ibland slingrar sig ormen upp längs en stav, den så kallade Asklepiosstaven, som har blivit en internationell symbol för medicinsk vetenskap.

Ett konstverk föreställande Asklepios prydde den kontorsbyggnad som stod på fastigheten här i kvarteret Baltic tidigare och den får följa med i flytten och föräras en plats i en av gatuentréerna. Kanske skänker den god hälsa till boende i kvarteret?