Futura
 

SIGNATUR FATTAS. Studentbostäder vid Gubbängens T-banestation.

Vid Gubbängens tunnelbanestation byggs 304 studentlägenheter. På västra sidan av spåret vid Herrhagsvägen placeras ett lamellhus med 98 lägenheter och på östra sidan, mellan Herrhagsvägen och Lingvägen, 206 lägenheter i ett punkthus och ett lamellhus. Lamellhusen består av prefabricerade trämoduler som byggs i fyra våningar med suterrängvåningar mot spårområdet. Punkthuset uppförs i åtta våningar. Mot spårområdet anordnas ljudavskärmade uteplatser och parkeringsplatser. 

Västra sidan Herrhagsvägen Kv Bobben 1
Byggnaden följer Herrhagsvägen och är placerad innanför den alléplanterade gång- och cykelvägen och får sin entré i söder närmast T-banestationen.

Östra delen Lingvägen Kv Kanotisten 1
En ny torgplats bildas mitt emot tunnelbanas entré på Herrhagsvägen. Vid torget ligger entréer till en mindre byggnad i två plan med lokaler som kan rymma till exempel café och gym. Volymen uttrycker mötet mellan Lingvägen och Herrhagsvägen i en mjukt böjd fasad. Från torget leder ett gångstråk mellan lamellhuset och punkthuset över till Lingvägen. Byggnaderna har sina entréer längs gångstråket.

Utformning
Byggnaderna gestaltas som ett nutida tillägg i stadsdelen. Både punkthus och lamellhus är uppbyggda av två motställda förskjutna volymer med lågt lutande pulpettak. Fasadmaterialet är puts med en vit grundton. De kompletterande putskulörerna är kopparbrunt och grått som ramar in och binder samman fönster, partier och dörrar. En egen rytmik skapas oberoende av lägenhetsmodulernas upprepning. 

Adress Gubbängen, Stockholm
Beställare Järntorget
Ansvarig arkitekt Annette Lindberg
Medarbetare Johanna Pålstedt, Hanna Meyers, Frida StockhausMarc de Dardel, Frida Crutebo
Bruttoarea 11720 m²
Antal lägenheter 98 i etapp 1 kvarteret Bobben 1, 304 lägenheter totalt
Antal lokaler 2

vi har arbetat med

Kulörval.  Frida Stockhaus, Johanna Pålstedt och Josefina Widerström vänder, vrider och väljer material och kulörer.

Kulörval. Frida Stockhaus, Johanna Pålstedt och Josefina Widerström vänder, vrider och väljer material och kulörer.