Kvibergs Boulevard
 

MATERIAL M/1895. Kvibergs Kasern inspirerade till fasadtegel med olika förband och riktningar

Kvibergs Boulevard innefattar två bostadshus i planområdet Kvibergs ängar som ligger mellan stadsdelarna Gamlestaden och Utby i östra Göteborg.

Lamellhuset ligger norr om kvarteret utmed Kvibergsvägen. Snett emot står Kasernbyggnaden som blir projektets lokala referens i gestaltningen.

Punkthuset som är åtta våningar blir den högsta byggnaden i Kvibergs ängar.

Projektet syftar till att framhäva teglets inneboende egenskaper genom att jobba med materialets egna förutsättningar.

Tegel med olika riktningar och förband skapar intressanta möten tillsammans med perforerad plåt.

  • Kvibergs Boulevard är JM Region Väst första Svanenmärkta bostadshus

  • En förhöjd bottenvåning i lamellhuset har möjliggjort loftlägenheter som ger både kompakta, ljusa och luftiga lägenheter

  • Lamellhusets takutformning möjliggör två vindslägenheter

  • Kviberg Boulevard ligger i närheten av Kvibergs kaserner, tegelbyggnader som användes av militären 1895-1994, och som vi har inspirerat oss till fasadens mönster

  • Kasernmotivet med trappningen upprepas på olika sätt. Från indrag i tegelfasaden till perforering i balkongräcket, synmarkering i entrédörr och utsmyckning i trapphusen i form av målning och skärm och även klinkergolv

  • Vi har använt oss av kryssförband för att möjliggöra mönstermotivet i tegelfasad

  • Vi har valt att fortsätta med teglet från fasaden i entrén för att på så sätt knyta an till platsens historia även på insidan av byggnaden

  • Som komplement till tegel har vi arbetat med värmebehandlad furu som ger ett mjukare och ljusare uttryck mot gården. Träet går igen i fasad, balkongskärmar, terrasser och spaljéer.

Adress Göteborg
Beställare JM
Ansvarig arkitekt Hugo Löfgren
Medarbetare Madalina Gherghina, Emilie Aspenström, Jennifer Kananke
Övriga konsulter Epsilon Byggkonsult (K), Tyréns (L), Edqvist Konsultbyrå (E), EPG (VVS)
Bruttoarea 6421 m²
Antal lägenheter 72
lokaler Separat cykelhus och miljöhus på gården

vi har arbetat med Svanen (miljömärkning), arkitektur i trä och tegel, perforering, smarta planlösningar, loftlägenheter

Viktiga val.  Madalina Gherghina och Hugo Löfgren diskuterar perforering och materialitet i projekt Kvibergs Boulevard.

Viktiga val. Madalina Gherghina och Hugo Löfgren diskuterar perforering och materialitet i projekt Kvibergs Boulevard.

Mönster . Utdrag från bygghandlingen visar hur tegelfasadens mönster är designat.

Mönster. Utdrag från bygghandlingen visar hur tegelfasadens mönster är designat.

 

Så växte signaturen för kvibergs boulevard fram

Projektets signatur är inspirerad av Erik Josephsons baltiska tegelgotik. Josephson var arkitekt vid Kungliga Arméförvaltningens fortifikationsdepartement och det var han som ritade Kvibergs Kasern.

Ju närmare man kommer Kvibergs Boulevard, desto fler detaljer avslöjar att det är kasernmotivet som är tråden som följt oss under resan.

 
loft lgh 3d_974.jpg

24 timmar på 28 kvadrat

“Hoppar ned från sovloftet. Snabb frukost på terrassen. Morsar på grannen. Laddar kombimaskinen. Vittjar postboxen, ingen post. Tar cykeln till Serneke för ett snabbt gympass. Tillbaka hem. Duschar. Drar till skolan på cykeln. Föreläsning. Lunch. Kompisar. Trafik. Handla. Ring morsan.

Äntligen hemma! Bjuder grannarna på en öl. Grillar tillsammans. Sent…”