Mandelpilen
 

STRAM LEKFULLHET. MANDELPILEN BESTÅR AV TRE HUSKROPPAR KRING EN GRÖNSKANDE GÅRD.

Byggnadernas höjd varierar från fyra till sju våningar med den högsta delen i hörnet Fyrislundsgatan/Svärdsliljegatan.

Mot gatorna har vi valt att göra en stram mörk tegelfasad med fönster som ”hoppar” mellan våningarna. Där tegelfasaden bryts vid indragna balkonger och mot gården övergår den till ett lättare fasaduttryck med sidförskjutna skivor i tre olika lugna kulörer.

Trapphusentréerna är genomgående mellan gata och gård och de flesta har direktkontakt med källarens lägenhetsförråd samt cykel- och bilparkering. I gatunivå i den högsta delen ligger en lokal och det lättåtkomliga cykelreparationsrummet.

Lägenheterna har en ofta genomgående umgängesdel med vardagsrum och kök i öppet sammanhang. Flera av de större lägenheterna har en mer privat del med sovrum och badrum.

Många av lägenheterna är effektiva tvårummare. Här kan man hitta både sin första lägenhet när det är dags att flytta hemifrån eller ett mindre och bekvämare boende när barnen flyttat. Det finns också flera större lägenheter som i kombination med områdets grönytor gör kvarteret idealiskt även för barnfamiljer och äldre.

Adress Fyrislundsgatan, Östra Salabacke, Uppsala
Beställare Järntorget
Ansvarig arkitekt Johanna Pålstedt
Medarbetare Otto Rosu
Övriga konsulter Stomkon (K), PO Andersson (VVS), Belkab (E), URBIO (L)
Bruttoarea 13158 kvm
Antal lägenheter 111
Antal lokaler 2

vi har arbetat med arkitektur i tidigt skede, tegelarkitektur, skivfasad, trämoduler, insida/utsida

glada arkitekter . Otto Rosu och Johanna Pålstedt ritade Mandelpilen.

glada arkitekter. Otto Rosu och Johanna Pålstedt ritade Mandelpilen.

Kulör möter TEGEL . Tre milda kulörer skapar kontrast till den strama mörka tegelfasaden.

Kulör möter TEGEL. Tre milda kulörer skapar kontrast till den strama mörka tegelfasaden.

 
p.pustina0910180002_2500.jpg

runt eller kvadratiskt?

Plåtdetaljerna i projektet har fått kulören antracitgrå metallic, en tydlig metallkänsla som kontrast – främst mot det svarta teglet. Vi har valt plåtfält omkring vissa fönster ut mot gatan för att förstärka intrycket av att de ”hoppar” i fasaden. Kulören på dessa plåtfält har fått styra plåtkulören för hela projektet. När det kom till räckena på balkongerna valde vi mellan olika plåtmönster. Vi tittade bland annat på runda hål av olika storlek, men bestämde oss för kvadratiska 9 millimetershål på ett c-c avstånd av 17 mm. Det ger en genomsiktlighet av ca 50% vilket ger insynsskydd men också släpper igenom en hel del dagsljus.


Vy trapphus_1000.jpg

Stramt Grågrönt i trapphusen

Trapphusen är utformade med en och samma lugna strama gröngråa kulör på väggar och tak med en naturfärgad stenplatta på golv och trappor. Dörrar, räcken, postlådor och hissfronter markeras tydligt med samma svarta färg.