Hamnträdgården
 

Byggnadsarv. Norrtäljes gamla träverandor lever vidare på Hamnträdgårdens balkonger.

Hamnträdgården ligger i nordvästra hörnet av det som en gång var en gammal handelsträdgård. Området är en del av Norrtäljes ambitiösa förvandling av den tidigare industrihamnen till ett stort bostadsområde.

Projektet består av två stadskvarter med variation i tak och volym. I öst-västlig riktning finns en siktlinje mot Norrtälje kyrka mellan kvarteren – en visuell fortsättning på Pilgatan. Gatornas skiftande karaktär, funktion och skala styr de nya husens former och skapar variation. En gemensam innergård och en klinkersockel binder samman de båda kvarteren.

I etapp 1 mot söder har kvarteret en förhöjd och tydlig sockelvåning med lokaler och bostadsentréer mot en ny gata, Östra Rögårdsgatan. Den vertikala indelningen och färgsättning av fasaden utgår från gamla Norrtälje som har en bebyggelse som varierar i storlek och färg.

En av de detaljer vi tittat på i arbetet med utformningen av kvarteret är de inglasade träverandor som finns i och kring Norrtälje. Bilden av träverandorna blev avgörande i utformningen av kvartets balkonger. De indragna balkongerna ska kläs på insidan med stående träpanel. Framtida inglasning kan förvandla dem till klassiska inglasade träverandor – fast på höjden.

Adress Östra Rögårdsgatan, Norrtälje
Beställare JM Uppsala
Ansvarig arkitekt Annette Lindberg
Medarbetare Gustaf Assjer Tham, Marc De Dardel
Antal lägenheter 65 bostadsrätter
Antal lokaler 2

vi har arbetat med bostadsarkitektur, detaljplanearbete, arkitektur i tidigt skede

ARBETSGRUPp.  Gustaf Assjer Tham, Marc De Dardel och Annette Lindberg är ansvariga för Hamnträdgårdens arkitektur.

ARBETSGRUPp. Gustaf Assjer Tham, Marc De Dardel och Annette Lindberg är ansvariga för Hamnträdgårdens arkitektur.

 
UTSNITT FASAD_1500.jpg

Varde ljus (i fläktrummet)

På den nya gatan Östra Rögårdsgatan blir det glasbetong i fasaden mot fläktrummet. Under kvällar kommer fläktrummet lysas upp inifrån.

Här syns också hur balkongerna är inklädda med trä.

KLINKER-4_500.jpg

Ett ”konstverk” i varje trapphus

En del av Norrtälje Hamns strategi är att husen ska ha konstnärlig utsmyckning. Vårt val är att klä delar av trapphusen med klinkerplattor av samma typ men med olika mönster och utformning. Klinkertemat binder samman, men ger också möjlighet till skiftande utformning. På så sätt kommer de boende ha sitt egna lilla ”konstverk” i varje trappuppgång.