Hagastaden
 

hagastaden. gröna, soliga tak och bostäder för studenter.

Vi har fått förtroende att fortsätta med Hagastaden Kv. 13 åt Svenska Bostäder efter ett parallellt uppdrag.

Projektet innefattar bostäder åt 300 studenter och ligger i korsningen Sveavägen-Norrtullsgatan i den nya stockholmsstadsdelen Hagastaden.

Förutom studentbostäder ska kvarteret inkludera en förskola på sex avdelningar samt lokaler mot Tullhusplatsen och Sveavägen.

Vi har arbetat med att formge ett hus som bygger på Hagastadens gestaltningsidéer och mötet med Nationalstadsparken och Vasastan.

Tullhusen.

Tullhusen.

Fasad mot norr.

Fasad mot norr.

Adress Norrtullsgatan / Sveavägen
Beställare Svenska Bostäder
Ansvarig arkitekt Annette Lindberg
Medarbetare Kristina Nygård, Gustaf Assjer Tham
Bostäder för 300 studenter fördelade på 3 hus
lokaler förskola med 6 avdelningar

vi arbetar med förstudie inför samråd

 
Takplan_1500.jpg

gröna tak för stora och små

På tak och gård möts ekologisk- och social hållbarhet. Vi blandar gröna tak med mycket växtlighet (i upphöjda bäddar för ordentligt jorddjup) och solceller på sedumtak med spännande takterasser där man lätt hittar sin egen lilla plats även om många delar på platsen. Taken är "platta" och vi låter fasaden gå upp över takterassernas golv skapar ytterligare rumslighet vilket förstärks av att terassen är inringad av grönt.