Masugnen
 

husen vid vattnet. här har alla kontakt med bällstaviken.

Masugnen gränsar till norra delen av Ulvsunda industustriområde och är en del av ett större område som omvandlas – från kontor och industrier till bostäder. Med sitt läge intill Bällstaviken och goda kommunikationer finns stor potential för ett bra boende. Planarbetet har handlat om att styra projektet i rätt riktning både för kund och stad.

Kvarteret har en oregelbunden form och ligger mellan punkthus i norr och en framtida planerad kvarterstad i söder. Projektet fungerar som en länk mellan de två olika karaktärerna, synligt både från gata och strandpromenad.

De olika volymerna bildar tillsammans gårdsrummet som vänder sig mot Bällstaviken. Fronten mot stranden utgörs av gavlarna på var sida av gårdsrummet. Gavlarna, förskolans volym och förskolegården med terrasseringar bildar en mjuk men tydlig gräns mot strandpromenaden. Kvartersformen skyddar gården från gatans buller.

Kvarterets gatusida och rygg mot Karlsbodavägen är vertikalt rytmiserad för att koppla till punkthusen norrut. Fasaden viker av vid kvarterets slut och beskriver en rörelse mot vattnet och Bällstaviken. Volymen trappas ned och ger en lägre skala mot strandpromenaden och en övergång till förskolans lägre volym.

Vinklade burspråk och balkonger bidrar till att lägenheter har kontakt med vattnet, även där fasaden inte riktar sig mot Bällstaviken.

Gavlarna mot vattnet är vitfärgade och utgör basen som binder ihop den komplexa byggnadsformen med ovanliggande indragna mörkare volymer. Fasaden mot söder och lokalgatan är en sekvens mot strandpromenaden med sin början i ett torg och projektets lokal. Gatan sluttar ned mot vattnet, entréer ligger på en högre nivå och nås via en sluttande gångväg. Där finns också projektets glasade cykelrum som lyser upp på kvällen.

Färgpaletten är inspirerad av det nordiska landskapet med starka kontraster och fina nyanser. Kontrasterande kulörer av djupblå tillsammans med varma träkulörer skapar en stark identitet.

Adress Karlsbodavägen
Beställare JM
Ansvarig arkitekt
Mats Carlsson
Medarbetare Mattias Dalgaard, Svetlana Tutanova, Mandus Lundmark
Övriga konsulter BTKon (K), Projektengagemang (V), Projektel (E), ÅWL (L)
Bruttoarea 28138 m²
Antal lägenheter 252
Antal lokaler 2 varav en förskola

vi har arbetat med arkitektur i tidigt skede, bostadsarkitektur, ljusa cykelrum, sjöutsikt på riktigt...

ARBETSGRUPp.  Svetlana Tutanova, Mats Carlsson och Mattias Dalgaard diskuterar lösningar för kvarteret Masugnen.

ARBETSGRUPp. Svetlana Tutanova, Mats Carlsson och Mattias Dalgaard diskuterar lösningar för kvarteret Masugnen.

Färgpalett . En ljus bas i kombination med mörkare blågrå, djupblå och varmbeiga kulörer.

Färgpalett. En ljus bas i kombination med mörkare blågrå, djupblå och varmbeiga kulörer.

 
Ministory vattenkontakt_1500.jpg

glitter i morgonsolen

“Jag har hällt upp min första kopp kaffe och går ut på balkongen. Där möts jag av Bällstaviken som glittrar i morgonsolen. Två kajaker passerar och möter en Fjordling från tidigt sjuttiotal på väg ut mot Mälaren. Det här är boendekvalitet och en bra start på dagen.”

Ministory cykelrum_1500.jpg

Sent en sommarkväll

“Jag cyklar hem sent en sommarkväll. Tvärbanan åker förbi, jag cyklar nästan lika snabbt. Där framme vid entrén lyser rummet inifrån. Jag stannar till för ett ögonblick och tittar ner mot Bällstaviken. Så vackert. Jag stiger av cykeln och leder den längs den upplysta fasaden, vidare in där jag hittar en plats.”