Dag Lindberg

För mer än trettio år sedan, i maj 1984, startade jag det här arkitektkontoret. Det blev början på en äventyrlig seglats tillsammans med kunder och medarbetare – genom arkitekturens och konjunkturens ständigt föränderliga väderlek. Men en sak är alltid densamma:

När jag får mobilisera hela min erfarenhet för att lösa till synes olösliga uppgifter är det som allra, allra roligast.

Arkitekt AIS
Arkitekt SAR/MSA
08-406 87 20
070-512 24 20
E-post

 

Exempel på några av de projekt jag arbetat med.

ledningAnders Forslöv