Vaktstugan
 

STRAM LEKFULLHET. Suterrängen ger förutsättningarna för vår gestaltning.

Kvarteret Vaktstugan 1/3 etapp 4 ligger i området Stora Ursvik i Sundbyberg och består av 3 punkthus. Byggnaderna ligger i ett kraftigt suterrängläge mellan Forskningsringen och gården nedanför.

Husen har en tydlig sockelvåning, en ljust putsad mellandel och en takvåning klädd i plåt. Sockeln följer sluttningen ner mot gården och når olika högt beroende på hur hög marknivån är.

Byggnadernas placering längs den svängda gatan som sluttar ner mot nordväst ger ett intressant gaturum. Entréerna leder ut på Forskningsringen i norr där fasaderna mot gatan har en sockelvåning av terrazzo, glasade portar och delvis indragna fasader som ger plats för en liten entrégård med cykelparkering.

Söderfasaderna är indragna högst upp vilket ger plats för terrasser. Hela det översta våningsplanet har en fasad av plåt som markerar takvåningen.

Hörnbalkongerna ger lägenheterna fin utblick åt flera håll även när andra byggnader ligger nära. Balkongerna har ett räcke av metallnät i kulör lika takvåningen.

Adress Forskningsringen, Ursvik, Sundbyberg
Beställare Wåhlins Fastigheter
Ansvarig arkitekt Johanna Pålstedt
Medarbetare Fani Bakratsa, Emil Wadeskog
Antal lägenheter 103

vi arbetaR med arkitektur i tidigt skede

Gatuelevation.  Gestaltningen förstärker kvarterets identitet men stämmer väl med de tidigare etapper som Lindberg Stenberg har ritat i området. Arkitekturen respekterar områdets givna omständigheter, till exempel den branta terrängen.

Gatuelevation. Gestaltningen förstärker kvarterets identitet men stämmer väl med de tidigare etapper som Lindberg Stenberg har ritat i området. Arkitekturen respekterar områdets givna omständigheter, till exempel den branta terrängen.

Kulörer.  De tre husen har tre olika färgpaletter som är synkroniserade med varandra och passar med omgivningen. De ljusa putskulörerna är valda för att göra de förhållandevis smala gårdsrummen så ljusa som möjligt.

Kulörer. De tre husen har tre olika färgpaletter som är synkroniserade med varandra och passar med omgivningen. De ljusa putskulörerna är valda för att göra de förhållandevis smala gårdsrummen så ljusa som möjligt.