Skogsgläntan
 

tillägg. Ett varmt och generöst möte mellan befintligt och nytt.

En viktig del i utformningen av det nya huset har handlat om anslutningen till det befintliga loftgångshuset, hålla distans men ändå samverka.

Gården och garagets anpassning till det befintliga känns generös, de som redan bor här ska känna att också de får något. Sektionen kommer att vara avgörande för att skapa ett bra projekt mellan nytt och gammalt.

Materialmässigt ansluter vi till den första etappens tegel men tillför ett nytt element, trä. Tanken är att få en varmare mer taktil sockel som både hjälper till att hålla samman huset och dela upp det.

Taklandskapet vandrar upp och ner längs gatufasaden och hjälper till att bryta ner skalan och bidra till variationen. Vi har sökt en generell lösning som med små variationer ger stor effekt.

Adress Göteborg
Beställare Balder
Ansvarig arkitekt Hugo Löfgren
Medarbetare Viktor Karlsson, Malin Svensson
Bruttoarea 23600 kvm
Antal lägenheter 198
Antal lokaler 1

vi har arbetat med arkitektur i tidigt skede, förtätning, komplettering, trä, små torg

Tillägg . En sockelvåning klädd i trä löper längs hela gatan. På vissa platser fortsätter den uppåt och möter takplåten. De olika indragen i fasaden förstärker, tillsammans med variation i teglet, den vertikala uppdelningen. Det varierade taklandskapet omfattar 1-3 våningar där bandplåten fortsätter ner på fasaden. Olika balkongräcken ger identitet till de olika materialen. Vid sockelvåningen och fasadförskjutningarna finns möjlighet till växtlighet.

Tillägg. En sockelvåning klädd i trä löper längs hela gatan. På vissa platser fortsätter den uppåt och möter takplåten. De olika indragen i fasaden förstärker, tillsammans med variation i teglet, den vertikala uppdelningen. Det varierade taklandskapet omfattar 1-3 våningar där bandplåten fortsätter ner på fasaden. Olika balkongräcken ger identitet till de olika materialen. Vid sockelvåningen och fasadförskjutningarna finns möjlighet till växtlighet.

BefintligT.  Den befintliga byggnaden med loftgångar som vänder sig mot gården.

BefintligT. Den befintliga byggnaden med loftgångar som vänder sig mot gården.

 
Gård 1_936.jpg

Gård inspirerad av närområdet

Inspiration från omgivningen som Delsjön och Härlanda Tjärn. Typiska inslag som ljung, mossar, gran och stigar. Runtom grönskan går man på markbetong med ett mönster i mässingsfärgad metall. Uteplatserna på gården har trädäck med lägre räcken för en mjuk övergång mellan privat och halvprivat känsla.