Långströmsallén
 

FÖRTÄTAT. ett nytt tidslager i biskopsgården.

Vi arbetar vidare med Långströmsallén efter slutfört parallellt uppdrag! Långströmsgatan ligger i Biskopsgården i Göteborg och är en del i ett förtätningsprojekt för området där vårt hus är ett av de sju hus som planeras längs Långströmsgatans östra sida.

Vi har arbetat med att skapa en varm och trygg arkitektur som ska komplettera och samspela med de befintliga husen från 60-talets miljonprogram.

Det har varit viktigt att byggnaden signalerar enkelhet och stabilitet där livet vänder sig ut mot gatan och bidrar till Långströmsgatans nya och mer stadsmässiga gaturum.

Nu jobbar vi vidare med att skapa ett nytt tidslager i Biskopsgården!

Adress Långströmsgatan , Göteborg
Beställare Balder
Ansvarig arkitekt Hugo Löfgren
Medarbetare Kristina Nygård, Adrian Eygun Kihlberg
Bruttoarea
8800 kvm
Lägenheter 88

vi arbetaR med arkitektur i tidigt skede

koncept.  Sektion som visar den nya Långströmsgatan.

koncept. Sektion som visar den nya Långströmsgatan.