Tornträdgården
 

Tornträdgården. Grönska och rumsliga variationer längs med gatan ger projektet något tillbaka till området.

Ett stenkast från Uppsala centrum hittar man kvarteret Tornträdgården. Med fokus på grönska och rumsliga variationer längs med gatan ger projektet något tillbaka till området. En cykelvänlig planering, direkt närhet till cykelstråken och centrum ger också en särskild kvalitet.

Den sydvästra spetsen på kvarteret som övergår i en veckad fasad, blir ett signum, något att prata om. Det upplevs av förbipasserande på cykel och tåg. Runtom kvarteret löper en förgårdsmark med uteplatser i olika nivåer blandat med små platsbildningar och sittplatser vid trottoaren.

Typ Bostäder
Adress Torngatan, Uppsala
Beställare JM Öst
Ansvarig arkitekt Annette Lindberg
Medarbetare Viktor Karlsson, Madalina Gherghina, Anders Hamelius
Övriga konsulter Ramböll (L), Consulting Byggteknik (K), JH Elteknik (E), Ramböll (V), Briab (B)
Bruttoarea 21 000 kvm
Antal lägenheter 181

vi har arbetat med arkitektur i tidigt skede, nivåskillnader, ljusa miljörum, grönska

Exempel på planlösning. Klicka för större bild.

VECKAD FASAD.  Den sydvästra spetsen på kvarteret övergår i en veckad fasad, ett signum för kvarteret. Det upplevs av förbipasserande på cykel och tåg. I varje veck finns omsorgsfullt gestaltade entréer med planteringar och sittplatser i en skala som bidrar till grannskapskänslan.

VECKAD FASAD. Den sydvästra spetsen på kvarteret övergår i en veckad fasad, ett signum för kvarteret. Det upplevs av förbipasserande på cykel och tåg. I varje veck finns omsorgsfullt gestaltade entréer med planteringar och sittplatser i en skala som bidrar till grannskapskänslan.

 
1. Glasbetong i miljörummet möter portiken_2500.jpg

Glasbetong i miljörummet skapar värme

Varje miljörum hör ihop med en plats. Ljusinsläppen ger på dagen en trevligare, varmare inomhusmiljö. På kvällen bidrar belysningen till en intressant prisma som lyser upp gatan. Inslag av rödbruna glas knyter an till husets färgskala

 
1. Utsiktslägenhet. Upphovsrätt carbon white_2500.jpg

VEckade fasader ger dynamiska rum

Den veckade fasaden skapar intressanta inslag i lägenheterna. Köket och vardagsrummen får en särskild rumslighet och dynamik. Vid varje veckning blir kontakten med grannen närmare, medan övriga knappt märks av. För att öka känslan av rymd och friare rörelse har även många av de mindre lägenheterna rundgång.