Tornträdgården

Ett stenkast från centrum, i det som benämns som den utvidgade stadskärnan, planeras kvarteret Tornträdgården. Med fokus på grönska och rumsliga variationer längs med gatan ger projektet något tillbaka till området. En cykelvänlig planering, direkt närhet till cykelstråken och centrum ger också en särskild kvalitet. Den sydvästra spetsen på kvarteret som övergår i en veckad fasad, blir ett signum för kvarteret. Det upplevs av förbipasserande på cykel och tåg. Runtom kvarteret löper en förgårdsmark med uteplatser i olika nivåer blandat med små platsbildningar och sittplatser vid trottoaren. För att öka känslan av rymd och friare rörelse har även många av de mindre lägenheterna rundgång.

Adress Kvarngärdet, Uppsala
Beställare JM
Ansvarig arkitekt Annette Lindberg
Medarbetare Viktor Karlsson, Madalina Gherghina, Anders Hamelius
Landskapsarkitekt Ramböll, Ulf Nordfjell, Eva Pestmalis, Anna Valman
Lägenheter 181