Viktor Karlsson

Som arkitekt arbetar jag i många olika skeden och projekt. Ritningar, bilder och fysiska modeller är en naturlig del i arbetet. Inom arkitektur är jag särskilt intresserad av träbyggnad och dess möjligheter, något jag har med mig från min utbildning på Chalmers. Tidigare har jag arbetat på kontor i Göteborg och Mariehamn. Att arbeta med bostäder ser jag som intressant och viktigt. Det är en gemensam beröringspunkt för alla i samhället.

Arkitekt SAR/MSA
08-406 87 58
070-293 55 58
E-post

viktorkarlsson.jpg