Skattsedeln
 

Mönstrat. Triangulära bostadshus med flätade tegelmönster

Bebyggelsen i kvarteret Skattsedeln 15 och Värnskatten 7 består av tre punkthus placerade längs gångstråket mellan T-banestation Hägerstensåsen och Valutavägen. Byggnadernas fasader och entréer vänder sig mot stråket och bildar en gemensam mötesplats, ett ”torg”, mitt i kvarteret.

Husens triangulära form ger byggnaderna tre huvudfasader, som följer de riktningar som finns i den omgivande bebyggelsen. Planformen ger också spännande rumsformer, utan att göra avkall på funktionalitet.

trianglar_500.jpg

Byggnadskropparna trappas ner mot naturmarken för att ta upp höjdskillnaderna på tomten och skapa ett naturligt samband mellan byggnaderna och naturmarken.

Fasadernas ytskikt är tegel, där varje hus har två samspelta färgtoner, som harmonierar med kulörerna på tegelbyggnaderna i omgivningen. De två tegeltonerna är infällda i två olika liv i ett flätat vertikalt mönster, för att ge fasaden textur och detaljering. Utstickande burspråk och indragna balkonger skapar tysta rum och bidrar också till att ge fasaderna ett varierat uttryck.

Taken är låglutande med ytskikt av bandtäckt plåt och de har en minimal takfot, vilken har samma höjd hela vägen runt husen. Allt detta för att förstärka byggnadernas monolitiska karaktär.

Adress Hägerstensåsen, Stockholm
Beställare HEFAB
Ansvarig arkitekt Johanna Pålstedt
Medarbetare Nathalie Ged, Karin G Bäcklund, Kristina Nygård, Eirini Oikonomopoulou, Sebastian Lindkvist, Matilda Franzén
Övriga konsulter Integra (K), Tengbom (L), Creanova (V), Allel (E)
Bostäder 132 lägenheter fördelade på 3 hus
lokaler förskola med 4 avdelningar och LSS-boende

vi har arbetat med Tegelprojektering, högnivå på tillgänglighet med LSS boende, förskola som följer Sisabs anvisningar, miljöbyggnad Silver, utmanande landskapsprojektering med höga nivåskillnader i terrängen och ekar som ska bevaras, höga krav för ljud och buller p.g.a. förskola i samma byggnad och t-bana intill husen, projektering av hyresrätter som ställer krav på hållbara material och smidigt underhåll samtidigt som man ska klara en långsiktigt förvaltning, unik husutformning med triangulära huskroppar.

ARBETSGRUPp.  Nathalie Ged och Karin G Bäcklund diskuterar placeringen av fläktrum till förskolan.

ARBETSGRUPp. Nathalie Ged och Karin G Bäcklund diskuterar placeringen av fläktrum till förskolan.

Fasadernas tegeltoner tas upp inne i respektive hus genom att t ex trapphusens terrazzokulörer harmonierar med dessa. Fönster, partier och plåt har en mörkgrå kulör, gemensam för alla 3 husen. Den blyertsgrå färgen som är anpassad till fasadernas tegelkulörer, bidrar till att binda ihop husen.

Fasadernas tegeltoner tas upp inne i respektive hus genom att t ex trapphusens terrazzokulörer harmonierar med dessa. Fönster, partier och plåt har en mörkgrå kulör, gemensam för alla 3 husen. Den blyertsgrå färgen som är anpassad till fasadernas tegelkulörer, bidrar till att binda ihop husen.

 
Fika i det gröna_ministory_750.jpg

EN hälsosammare vardag

I Skattsedeln bor du med djur och natur som närmsta grannar. Husens placering och dess relation till varandra ger ett dynamiskt stadsrum – precis som i naturen finns inga fram- eller baksidor. Husen är anpassade till naturen och är inspirerade av landskapet. Skuggspel och materialitet ger liv och rörelse. Med grönska utanför balkongdörren ger arkitekturen möjlighet till ett hälsosamt vardagsliv, fritt från störande biltrafik.