Ryttarstugan
 

Spektakulärt men intimt. varierande material och höjder kompenserar den stora skalan.

Den långa fasaden längs boulevarden varieras med en takfot som växer trapphusvis från sex våningar i respektive ände till en accent på åtta våningar i mitten där gatan byter riktning. Med sitt fria läge är fasaden solbelyst på eftermiddag kväll under sommarhalvåret.

Fasaderna kring varje trapphus varieras. En mörkt putsad volym med frontespiser i öster följs av en indragen ljus putsad del. Den centrala delen där fasaden byter riktning accentueras med en hög röd tegelvolym och ett burspråk i röd puts.

I sockelvåningen mot parken varvas stora lokaler med restaurang och kaféverksamhet med små studiolägenheter med entré från gatan och trapphusentréer. Lokalen i mitten delas av caféverksamhet och boende. Bostadsentréerna förtydligas med gröna skärmtak och ljusa trapphus.

Den putsade volymen i hörnet mellan boulevarden och stadsgatan tecknar en tydlig gavel, men definierar också riktningen mot söder med en ljusare fasaddel mot öster. En ljus portik och en indragen länk med balkonger förstärker mötet mellan hustyperna. Hela bottenvåningen upptas av en restaurang.

Fasaden mot stadsgatan i öster varieras i höjd mellan 5 till 6 våningar. Svarta blanka fasadskivor varvas med ljusa skivor bakom en spaljé med fasadgrönska. Växtlighet planteras i raingardens på förgårdsmarken men också på skärmtak över entréerna.

Stadsgatan avslutas med en kub av mörkt tegel där hörnet mot en lokalgata skurits ut för balkonger och klätts med ljust trä. Nedersta våningen accentueras med en lägenhet i två våningar.

Kuben följs av ett entrétorg med ett vårdträd mot söder. Här når man kvarterets trädgård i nivå med gatan. Där lokalgatan byter riktning möter en ljusgrön skivklädd femvåningsvolym en lägre grön volym i fyra våningar. Skivornas har olika glans och skimrar i solen. Förgårdsmarken är generös med låga murar, direktentréer till uteplatser och mycket grönska.

Bostäder från programhandling till bygghandling
Adress
Kv Ryttarstugan Täby Park
Beställare JM
Ansvarig arkitekt
Richard Butler
Medarbetare Gabriella Grönlund, Benjamin Lorentzson
Handläggare Lisa Sjöstrand
Övriga konsulter Bjerking (Landskap), SLB (K), Poab (V) J&H Elteknik (E)
Bruttoarea 15600 m² + 4380 m² källare och garage
Antal lägenheter 170 bostadsrätter i 3 föreningar
Antal lokaler 3

vi har arbetat med arkitektur från tidigt skede med tolkning av detaljplan och dess förutsättningar för gestaltning. Svårigheten har varit att möta den stora skalan i parkrummet utan att projektet blir för storskaligt. Spektakulärt men ändå intimt och differentierat i närskalan. En tydlig helhet men också uppdelad med olika material, takfotshöjder och innehåll.

GRUPparbete.  Lisa Sjöstrand (handläggare) och Gabriella Grönlund och Richard Butler diskuterar lösningar för kvarteret Ryttarstugan.

GRUPparbete. Lisa Sjöstrand (handläggare) och Gabriella Grönlund och Richard Butler diskuterar lösningar för kvarteret Ryttarstugan.

RÖRELSER . Aktiv bottenvåning mot parken

RÖRELSER. Aktiv bottenvåning mot parken

 
Stadsgatans hörnhus med utskuret hörn och etagelägenhet_square_1500.jpg

Stadsgatans hörnhus med utskuret hörn och etagelägenhet

Stadsgatan avslutas med en kub av mörkt tegel där hörnet mot en lokalgata skurits ut för balkonger och klätts med ljust trä. Nedersta våningen accentueras med en lägenhet i två våningar.

Mötesplats för boende och bageri-fik mot parken_1500.jpg

Ska vi fika?

“På vägen hem genom parken tar jag sikte på det röda tegelhuset. Där hoppas jag få träffa en trevlig granne när jag tar en fika i bageriet.”

Ryttarstugan med växthus i trädgården_1500.jpg

möts och Odla i torpet

Gården är Ryttarstugans trädgård. Promenera bland bärbuskar, fruktträd och blomsterrabatter längs grusade gångar. Flytta trädgårdsmöblerna till solen. I torpet finns gemensamhetslokal och växthus