Hjulstaskolan
 

Genom organisationen Mentor och ett sponsorsamarbete med JM genomförs ett samarbete med en grupp elever på Hjulstaskolan kallad Företaget.

Avsikten är att eleverna själva ska driva ett projekt, i detta fall ett byggnadsprojekt för att uppgradera den skolentré som ligger närmast tunnelbanan till huvudentré. Eleverna har under handledning på arkitektkontoret skissat på lösningar och drivit igenom en omröstning av förslagen. Vinnande förslag projekteras under vintern, byggs under våren och invigs i maj 2011.

Adress Hjulsta backar 6
Beställare SISAB / Mentor
Ansvarig arkitekt Dag Lindberg
Medarbetare Anna Lindmark
Entreprenör JM