Svea och Göta Livgarde

Adress Linnégatan
Beställare Vasakronan AB
Ansvarig arkitekt Peter Stenberg
Medarbetare Richard Butler, Anders Hamelius, Hugo Lögren, Julijana Nyhaga, Frank Bellini, Leif Ödman, Lena Tengelin, Olle Nilsson
Övriga konsulter ELU Konsult (K)
Entreprenör Svea Livgarde NSS Hus AB, Göta Livgarde Kungsfiskaren
Bruttoarea 30 000 kvm kontor