Esplanaden Uppsala
 

Kvarteret är som helhet sammanbyggt på tre sidor och mot parken ligger en byggnad som ger parken en tydlig "rygg" mot väster. Ett smalare och ett bredare släpp leder in på gården och ger gårdens alla delar kontakt med parken. Gården är upphöjd och gestaltas som tydligt privat. Kvarteret hålls ihop av en sammanhållen material och kulör palett som återfinns i både fasader, socklar och murar.

Etapp 1. Mot Kungsängsesplananden är fasaden indelad i tre vertikla volymer i 6 våningar med mellanliggande trapphus. Den översta 7:e våningen får ett eget uttryck. Hela bottenvåningen är uppglasad med lokalpartier och portar till bostäderna. Grunda längsgående balkonger ger fasaden liv i sydöst och fint utevistelse för de boende. 

Mot Mältargatan är fasaden stram. Tre portar med skärmtak och fasadbelysning samt en välstuderad tegelarkitektur ger fasaden en intressant karaktär i sin enkelhet. På gårdssidan har fasaden balkonger som pekar mot parken och terrass i hela fasadens längd.

Adress Kungsängsesplananden/ Mältargatan, Uppsala
Beställare JM
Ansvarig arkitekt Johanna Pålstedt
Medarbetare Lisa Sjöstrand, Daniel Nilzén, Anders Hamelius. Fani Bakratsa, Manuel Sancho
Antal lägenheter 207
Antal lokaler 2