Cementen
 

Projekt Cementen är beläget invid Limhamns gamla cementfabrik – ett område som nu förvandlas till stad.

Projektet består av två kvarter som ingår i södra delen av Limhamns gamla cementfabrik. Kvarter Kölen omfattar 144 lägenheter och Tankloket 129 lägenheter.

Kvarter Kölen utformas som ett kringbyggt kvarter och omsluter en gemensam gård. Byggnaden har en sandfärgad färgskala och är utförd i puts med indragna delar av fibercementskivor. Sockeln utförs i reliefmönstrad betong. De flesta lägenheter är enkelsidiga. Undantaget är dock fasaden mot Övägen där genomgående lägenheter förekommer med anledning av buller.

Tankloket är ett öppet utformat kvarter och angränsar till en förskola. Byggnaden håller fast vid en grå kulörpalett som delas upp i flera ljusare toner. Huset är utfört i puts med indragna delar av fibercementskivor. Samtliga lägenheter är enkelsidiga och har tillgång till antingen utanpåliggande eller fransk balkong.

Båda kvarter har en låg huskropp; Tankloket utformas som ett femvåningshögt hus medan Kölen varierar mellan tre och fem våningar.

TYP Hyreslägenheter
ADRESS Övägen 6, Malmö
BESTÄLLARE Magnolia Bostad, Veidekke
ANSVARIG ARKITEKT Hugo Löfgren
MEDARBETARE Fani Bakratsa, Anders Hamelius, Eleni Karagiannidou, Angeliki Vlachou
ÖVRIGA KONSULTER Ramböll (K), Era Landskap (L), Tyréns (Akustik, K-Prefab),
BRUTTOAREA 15913 m²
ANTAL LÄGENHETER 273