Höjdgatan
 

Husens enkla, rektangulära planform utgår från grunddragen i Höjdgatans bebyggelse från 40-talet.

Fotavtrycken avspeglar i form och storlek de intilliggande bostadshusen.

Byggnadshöjd, karaktär och material står för det nya tillskottet till området med ett aktuellt uttryck av miljömedvetenhet och nutida arkitektur. De nya byggnaderna kompletterar stadens silhuett tillsammans med andra höjdpunkter.

Med största möjliga inpassning i terrängen, minsta möjliga fotavtryck och resliga volymer skapas ett kompakt och attraktivt boende omgivet av de för skärgårdslandskapet karaktäristiska berghällarna med sitt vildvuxna uttryck. Förslaget lämnar stora delar sparad naturmark.

Husen blir ett välavvägt tillskott till stadens silhuett med en karaktärsstark takutformning vars uttryck är både samtida och har traditionella anspelningar. Taken ger husvolymerna en lägre fasad mot gatan och en varierad höjd.

Trä som fasadmaterial samspelar med berget, dess lummiga naturmark och blir en del av en samtida och hållbar stad. Samtidigt som detta naturmaterial ligger nära vårt kulturarv och ger husen ett varmt gediget uttryck med vackert åldrande. 

Se mer om detaljplanen på Nynäshamns hemsida.

 

ADRESS Höjdgatan, Nynäshamn
BESTÄLLARE BTH Bostad
ANSVARIG ARKITEKT Dag Lindberg
MEDARBETARE Mirjam Berg
ÖVRIGA KONSULTER Lovely Landskap (L)
LÄGENHETER 80 plus gemensamhetslokal och cykelvårdsrum