Zetas

Adress Blombacken 2, Segeltorp
Beställare Finsmakarens trädgård AB, Zetas
Ansvarig arkitekt Annette Lindberg
Medarbetare Johanna Pålstedt, Björn Hancock
Övriga konsulter WSP (VVS), Electro Engineering (E), Byggteknik AB (K), Ulf Nordfjell, Lunab (L)
Bruttoarea 585 kvm buttoarea, 525 kvm lokalarea