Ekerö och Nåttarö

Adress Ågesta Broväg, Farsta
Beställare Svenska Bostäder
Ansvarig arkitekt Annette Lindberg
Medarbetare Hugo Löfgren, Johanna Pålstedt, Mattias Dalgaard, Björn Hancock, Sanna Taune, Niclas Westerlund
Övriga konsulter Byggteknik (K), Seveko VVS Konsulter (V), IIC (VS), Elkon, Elkonstruktörerna i Dalarna AB (E)
Entreprenör PEAB Bostad AB
Bruttoarea 196. Totalt 20600 kvm