Tunet

Adress Fridenborgsvägen, Järvastaden, Solna
Beställare Bostadsstiftelsen Signalisten
Ansvarig arkitekt Dag Lindberg
Medarbetare Mats Carlsson, Hugo Löfgren, Rebwar Ibrahim, Björn Hancock, Tove Forsblom
Övriga konsulter Kåver & Melin (K), Helenius (V), Reijlers (E), Koinbergs (L)
Antal lägenheter 52 plus två lokaler och förskola. Totalt 5780 kvm