Stadshagen

Adress S:t Göransgatan, Stockholm
Beställare Skanska Nya Hem, HSB, Skanska Fastigheter
Ansvarig arkitekt Dag Lindberg
Medarbetare Björn Andreassen, Daniel Larsson, Chatarina Siegbahn, Frank Bellini
Övriga konsulter Andersson Jönsson Landskaparkitekter, White Arkitekter, Bergs Arkitektkontor, Bergkrantz arkitekter
Bruttoarea 12 000 kvm kontor samt totalt 60 000 kvm bostäder