Skarholmen
 

Det ska kännas spännande och välkomnande att röra sig genom gränderna.

Vår vision för den nya bostadsbebyggelsen vid Skarholmen är ett område som tar tillvara det unika sjöläget genom att bebyggelsen placeras längs siktlinjer i sluttningen ner mot vattnet. Siktlinjerna ger utblickar mot vattnet både från Vårdsätravägen och befintlig bebyggelse. De nya bostäderna får också fint utsiktsläge där många får del av sjöläget.

Mitt i området vidgar sig siktlinjen till ett centralt grönt rum där Gula stigen mynnar. Stigen fortsätter ner i sluttningen och kopplas ihop med den nya naturstigen längs Vårdsätra naturreservat. Naturreservatet får en paviljong med information om naturreservatet, som kan fungera som samlingsplats för grupper, skolklasser osv som ska vandra längs gångstigarna.

Nedanför området ligger en ny dagvattendamm dit dagvatten från vägar och gränder leds. Dagvattendammen flyttar fram vattenytan framför vasskanten, bidrar till rening av vatten innan det leds vidare ut i Ekoln och blir ett intressant tillskott längs de nya naturstigarna. En kiosk ligger fint på bryggkanten vid dammen. Ny brygga som ger alla tillgång till Ekolns vattenyta utanför vasskanten och båtklubbarna anläggs med utgångspunkt i området.

Bostadsbebyggelsen är småskalig och uppdelad i små byggnadsblock med gränder och stigar som genomkorsar området. Gränderna är smala med småstadskänsla och husens placering och höjdsättning ger en variation i bebyggelsen. Trädgårdar och uteplatser avgränsas med häckar och plank. Det ska kännas spännande och välkomnande att röra sig genom gränderna. Från sjösidan upplevs bebyggelsen som uppdelad med genomblickar mot befintlig bebyggelse och vägar.

Adress Skarholmen, Uppsala
Beställare JM/ Uppsalakommun
Ansvarig arkitekt Annette Lindberg
Medarbetare Johanna Pålstedt, Otto Rosu
Radhus 50 st