Kista Residence Tower

Markanvisningstävling, vinnande förslag

Adress Kista Centrum
Beställare NCC Property Devolopment
Ansvarig arkitekt Dag Lindberg
Medarbetare Mats Carlsson, Fredrik Pettersson, Björn Hancock, Cecilia Ekeroth, Björn Andreassen, Karin Arnberg, Hugo Löfgren, Carina Högström
Övriga konsulter WSP och NCC teknik (K), IMEC VVS (V), Electro Engineering (E)
Bruttoarea 38 000 kvm