Flanören

Adress Mariebergsgatan/St Göransgatan, Stockholm
Beställare Veidekke/Riksbyggen
Ansvarig arkitekt Dag Lindberg
Medarbetare Mats Carlsson, Anders Hamelius, Therese Sonehag, Karin Arnberg, Karin Hammarskiöld, Catharina Siegbahn, Björn Hancock
Konstruktör ELU Konsult
Bruttoarea 33 400 kvm, bostäder ca 19 000 kvm, 340 p-platser i två plan, butikslokaler