Daggkåpan
 

SMÅSKALIGT. Här får olika färger, material och texturer ta plats och skapa en väv av intryck.

Daggkåpan kommer att byggas i en ny stadsdel alldeles invid Väsby centrum. I det här projektet har vi varit med under hela resan, från detaljplaneprocess till projektering och färdig bygghandling. Bostadshuset vi ritar bildar tillsammans med Seniorgården ett kvarter med en stor gemensam innergård där portiker gör att man lätt kan röra sig genom kvarteret.

Byggnaden får ett fint läge i det nya området. Den västra fasaden, med lokaler i bottenplan, vänder sig mot den nya stadsdelsparken Blå parken. Den norra fasaden, med en kombinerad bostad och affärslokal i ena hörnet, vänder sig mot det nya Regndroppstorget.

  • Det huvudsakliga fasadmaterialet är två olika tegel, ett rödbrunt med gröna inslag och ett ljusare.

  • Fasaderna är indelade i vertikala volymer av tegel. Mellan de vertikala volymerna finns indragna partier för balkonger och trapphus med material av trä samt plåt i varma roströda toner.

  • Bottenvåningens fasader mot gata har en detaljering i tegelmurningen med utskjutande tegelstenar som förutom att markera bottenvåningen också tar ner byggnadens skala och bidrar med lekfullhet.

Kvarterets volymer och material har tagits fram i samklang med omgivning och grannprojekt, i samarbete med kommunens planarkitekter och färgsamordnare.

Adress Västra Vilunda, Upplands Väsby
Beställare JM Uppsala
Ansvarig arkitekt Annette Lindberg
Medarbetare Mattias Dalgaard, Sophie Kunsch, Johanna Pålstedt, Frida Stjernqvist
Bruttoarea 7400 m²
Lägenheter 53 lägenheter och fem lokaler

vi har arbetat med stadsbyggnad, sekvenser i gaturummet, vertikalitet, tegelarkitektur, sockelvåning, materialmöten, trä, plåtkassetter, glasbetong, ljusa trapphus, roströd färgskala

Gestaltning.  Annette Lindberg, Sophie Kunsch och Frida Stjernqvist testar vad som händer när olika fasadmaterial möts.

Gestaltning. Annette Lindberg, Sophie Kunsch och Frida Stjernqvist testar vad som händer när olika fasadmaterial möts.

LEKFULLA FASADER . Utskjutande tegelstenar tar ner byggnadens skala och bidrar med lekfullhet.

LEKFULLA FASADER. Utskjutande tegelstenar tar ner byggnadens skala och bidrar med lekfullhet.

 

Så formade vi trapphuset

Kvarteret är döpt efter daggkåpan.

Den roströda plåten markerar entrén och utmärker just detta hus. Väl inne i trapphuset är golvet grönt och även trappräcken, postboxar och en del dörrar. Blågrönt, ljusgrönt och grågrönt. Organiskt formade lampor hänger från taket i en grupp om tre. På väggen som leder från entrén ut till innergården sitter kakel i ett hexagonmönster. De gröna kakelplattorna bildar daggdroppar också inomhus.

 
Gatufasad-mot-väst_2500.jpg

Varierad våning

Vi har designat bottenvåningen i olika färger och reliefer i tegel för att skapa variation. Det ska vara lätt att se vad som är affärslokaler och vad som är entréer till bostäder!

poängsystem_1200.jpg

Poängsystem

För planområdet Fyrklövern där Daggkåpan ingår har ett poängsystem tagits fram av Upplands Väsby kommun för att främja kvalitativ arkitektur och stadsbyggnad. Byggherrarna har kunnat påverka markpriset genom att satsa på ”stadsmässighet, samarbete, innovation, lokaler och parkering” Daggkåpan uppnådde Klass Silver i poängsystemet.