Seniorgården går vidare med vårt förslag ”Atrium”

1 Signatur_2500.jpg
 

PARALLELLT UPPDRAG. Seniorgården går vidare med vårt förslag ”Atrium”

På en brant, skogsbevuxen sluttning i Bockemosse, Partille har vi inom ramen för ett parallellt uppdrag från Seniorgården placerat vårt förslag ”Atrium” – tre byggnader innehållande 51 lägenheter på en plats som klättrar 17 meter från sin lägsta till sin högsta punkt.

Viktor Karlsson, handläggande arkitekt för projektet, berättar:

VAD HAR VI RITAT?
– Vi frågade oss hur man kan bebygga en så kraftig sluttning utan att släta ut karaktären och det tämja det dramatiska. Om man behåller nivåskillnaderna, hur ska man ta sig upp till sin lägenhet? Röra sig över gården? Entrén och rörelsen mellan husen blev snabbt de största utmaningarna. Vi landade till slut i idén att entrén ska vara en inbjudande öppning in i berget. Där inne finner man ett atrium ovanför vilket taket öppnar upp sig och knyter an till den mer privata gården ovanför. Härifrån når man hiss och trappa med åtkomst till alla hus.

– Husen kläs med tegel med inslag av trä och deras siluetter med ett flertal indrag känns igen från den naturligt oregelbundna plats husen växer upp ur. Siluetten är ett resultat av den flexibla typlägenhet vi tog fram för projektet. Typlägenheten kan genom tillägg och indrag, rotering och spegling, anpassas för många olika lägen, riktningar och förutsättningar. De kan minskas där det behövs för att ge plats åt genomgående trapphus och låter oss möta knepiga lägen i souterräng.

VARFÖR VANN VI?
– Jag tror att vi lyckades lösa det svåraste: att samla entréerna, kombinera dem med parkeringsinfarten och samexistera med sluttningen. Det löser platsens problem samtidigt som det skapar en intressant plats med många rumsligheter att utforska. Entrén blir också ett nytt inslag i omgivningen – en annorlunda fond till, och en inbjudande avslutning på, den långa lindallén som leder spikrakt mot platsen.

Det bekräftas också av motiveringen från Seniorgården som bland annat löd:

Atrium från arkitektkontor Lindberg Stenberg är det bästa och mest genomarbetade förslaget. Atrium är väl anpassat till nivåskillnaderna och har fångat platsens förutsättningar. Utformningen mot Hallegårdsvägen ger en fin avslutning på allén med en välkomnande angöring och utförd enligt detaljplanens intentioner. Entrén harmonierar på ett fint sätt med husen och känns exklusiv och inbjudande. Gemensamhetsdelen är väl utformad med ett bra läge i projektet.

Tobias Lidman