LS nyfiken på: Socialt hållbart?

lindbergstenberg_föreläsning-social-+hållbarhet.jpg
 

LS nyfiken på: Socialt hållbart?

Vårt uppdrag är alltid att påverka den fysiska miljö i och kring vilken människor vistas. Vi har ett ansvar att se till att den påverkan är till det bättre och det så långt som möjligt inte bara för de få, utan för de många. Därför bjöd vi in Sarah Isaksson och Sofie Rådestad från Tyréns för att höra hur de jobbar med social hållbarhet inom arkitektur och planering.

Vi tackar för besöket och tar med oss både teori och handgripliga tips till vårt dagliga arbete!

LS nyfiken på är vår serie av spännande föreläsningar, diskussioner och workshops.


Tobias Lidman