Södra Värtahamnen
 

Förslag till drygt 60 bostäder i hamnområdet Södra Värtan. Stadsdelens nya utveckling har högt ställda hållbarhetsmål för energi, dagsljus, mobilitetsindex, grönytefaktor och bullernivåer.

Gestalten består av två, mot varandra kontrasterande delar. Klimatskalet, "kolet" är enkelt, stabilt och strikt. De yttre volymerna "kristallerna" är istället lekfulla och lätta. Inspirationen tar sitt ursprung i platsens historia som kolupplag. Där den inre volymen står som symbol för kolet, de yttre volymerna för kolets transformation till diamant. Därifrån kommer både formens och materialens uttryck.

Den inre volymen "kolet" skapar ett kompakt klimatskal med minimerade energiförluster.

De yttre volymerna ”kristallerna” är vår tolkning av en smal kvartersindelning med stående volymer som tecknar sig mot gatan. Kristallerna har samma formspråk men de har alla sin egen karaktär. De definierar uppdelningen av fasaden i volym och skapar både ett varierat gaturum och taklandskap.

De yttre volymerna skapar även boendekvaliteter, så som privata växthus, generösa balkonger med goda utsikts- och solförhållanden. På taken bildar volymerna solceller, pergolor och ett gemensamt växthus i två plan.

TYP Parallellt uppdrag
ÅR 2016
BESTÄLLARE AB Borätt
PLATS Stockholm
MEDARBETARE Mats Carlsson, Benjamin Lorentzson, Mirjam Berg