Skäggetorp
 

Stadsdelen Skäggetorp i Linköping tillhör ett av stadens utanförskapsområden med låg egenförsörjning och stort bidragsberoende. Området byggdes under 1960- och 70-talen och var en del av miljonprogrammet. Stadsdelsparken, på totalt 6 ha, består till stor del av icke-aktiva eller användbara ytor.

Stadsdelsparkens förnyelse är tänkt att bli en central del i bostadsmässan 2016. Projektet ligger också till grund för en ansökan till EU under Interreg IV C under temat ”New use of urban parks and gardens”. Syftet är att skapa en gemensam kunskaps-och kompetensnivå inom stadsplanering, klimatfrågor, hållbar utveckling, regional utveckling och social integration.

Ny bebyggelse och en uppgradering av köpcentrat skapar förutsättningar och tyngd för förslagets genomförande.

Nya invånare skapar mångfald och förutsättningar för en satsning av denna storlek. Avsikten är att med förslaget bryta segregationen och i stället bjuda in Linköpingsborna till Skäggetorp. Skäggetorpsparken ska bli ett lika välkänt besöksmål som Trädgårdsföreningen i Linköping är idag, men med en annan inriktning.

Adress Skäggetorp, Linköping
Beställare Linköpings kommun
Ansvarig arkitekt Annette Lindberg
Medarbetare Johanna Pålstedt
Landskapsarkitekt Ramböll, Ulf Nordfjell