Sjöporten
 

Sjöporten ligger ett stenkast från Göta Älv i Göteborg. Tomtens specifika form genererar en byggnadsvolym med vinklar som ger karaktär. Tegelfasaden har i sitt spetsiga hörn fått specialgjutna stenar för ett mer distinkt uttryck.

Flera andra tegelraffinemang – såsom ljusgenomsläppligt tegelraster i garagemur och reliefer ovan fönster – förhöjer bearbetningsgraden i fasaden och tar hand om detaljerna. Sockeln löper runt hela fastigheten och bildar mur till den upphöjda privata gården/terrassen. I utformningen av lägenheterna har utsikten mot älven varit i fokus och ambitionen har varit att maximera utblickarna mot vattnet.

ADRESS Eriksberg, Göteborg
BESTÄLLARE Seniorgården
ANSVARIG ARKITEKT Annette Lindberg
MEDARBETARE Hugo Löfgren, Anna Thorell, Emma González Larsson, Fabio Giannuzzi
ANTAL LÄGENHETER 51