Selet och Farvattnet

Adress Sickla Kanalgata 71-81, 46-48 Sickla Udde, Stockholm
Beställare Svenska Bostäder
Ansvarig arkitekt Annette Lindberg
Medarbetare Björn Hancock, Pia Ölvebro, Erik Griffiths, Lally Looft
Övriga konsulter Andersson Jönsson landskapsarkitekter (LA), SLB (K), Bengt Dahlgren AB (VVS), Sollentuna Elkonsulter (E)
Entreprenör NCC Bostad
Bruttoarea 13 500 kvm, 101 st lägenheter