Örby Centrum
 

Den nya bebyggelsen består av halva kvarteret Gengasen och ersätter en äldre butiksbyggnad i två plan mot Gamla Huddingevägen samt del av bebyggelsen mot Sköldingevägen. Byggnaderna formar en gård tillsammans med de befintliga bostäderna i kvarteret och mot Gamla Huddingevägen skapas ett nytt torg.

Byggnadernas fasader och entréer vänder sig mot det nya torget och de omgivande gatorna. Mitt i kvarteret, i fonden av Listavägen, finns en öppning i bebyggelsen som göra att man kan röra sig över gården via de befintliga portikerna på gården. Öppningen ger torget solljus mitt på dagen. 

Husens fasader följer omgivande gator och har en höjdskala som förhåller sig till Örbyskolans höjd. Byggnadernas höjd är 4-5 våningar mot gatusidan och takfoten varieras. Huskropparna avslutas med gavelmotiv mot Gamla Huddingevägen. Bottenvåningen längs gator och torg är markerad och innehåller en livsmedelsbutik, bostadsentréer och små lokaler.

Sammanlagt innehåller förslaget ca 110 lägenheter som fördelas mellan 1:or, till 5:or, med en övervikt på mindre lägenheter. Lägenheterna ska upplåtas med hyresrätt.

Adress Örby Centrum, Örby, Stockholm
Beställare HEFAB
Ansvarig arkitekt Johanna Pålstedt
Medarbetare Olof Axlund, Nathalie Ged, Edrian Eygun Kihlberg, Tove Freij
Lägenheter ca 110 st, livsmedelsbutik och flera smålokaler