Islandstorget

Adress Blackebergsvägen, Stockholm
Beställare Svenska Bostäder
Ansvarig arkitekt Annette Lindberg
Medarbetare Hugo Löfgren, Maria Calogeropulos, Mattias Dalgaard, Tove Forsblom    
Övriga konsulter ÅWL (L)
Bruttoarea 12 600 kvm
Lägenheter 178

Läs mer om projektet på stockholm.se/islandstorget eller här på stockholm direkt