House of fairytales
 

HC Andersens sagor är fyllda av kontraster och motsägelser. Vår ambition med förslaget till nytt besökscentrum är översätta dualismen i HC Andersens värld till arkitektur genom att skapa en värld av kontraster och lekfullhet. Insidan av huset vänds utåt, den lilla skalan ingår i den stora, öppna ytor och rum omges av mindre intima rum och gallerier. Trädgård och arkitektur binds samman i olika nivåer som bildar en helhet.

Byggnaden ska upplevas som inflätad och grundad på platsen. Skalan är störst mot det nya stadsrummet i sydväst med spårvagn och offentliga mötesrum och minskar i mötet med den låga äldre bebyggelsen i nordöst.

Besökarna kommer att kunna uppleva HC Andersens värld i många olika typer av rum och miljöer, från mörka, låga rum till stora och ljusa. Trädgårdsrummen övergår naturligt i byggnaden.

Adress Odense
Uppdragsgivare Odense kommun
Ansvarig arkitekt Annette Lindberg
Medarbetare Johanna Pålstedt, Hanna Michelson
Övriga konsulter Ulf Nordfjell