Dalénum
 

Dalénumområdet på Lidingö är ett anrikt industriområde med äldre industribebyggelse i tegel. Gustaf Dalén anlade fabrikerna för sitt företag AGA som bla utvecklade fyrar.

De sju punkthusen som ligger närmast Stora Värtans vatten är placerade så att alla lägenheter ska få ta del av sjöutsikt och västersol. Fasaderna är av ljust grågult tegel för att knyta an till den äldre industribebyggelsen samtidigt som de blir ljusare mot vattnet. Balkongerna mot vattnet har fasad av trä och är inplacerade i en ram av tegel. Överst har husen stora terrasser mot vattnet och fasaden skiljer ur sig med skivmaterial i olika kulörer.

Under gården ligger ett stort garage som har fasad av samma tegel som husen, gården får på så sett en inramning, en privat känsla. Gårdens utformning håller mycket hög kvalitet och är ritad av Ulf Nordfjell som också gjort angränsande strandpark.

Typ Bostäder
År 2015
Beställare JM
Plats Dalénum, Lidingö
Medarbetare Annette Lindberg, Johanna Pålstedt, Madeleine Leijonhufvud, Anna Thorell, Emma Gonzalez Larsson
Landskapsarkitekt Ramböll Landskap
Konstruktör Knut Jönson
VVS konsult Incoord
El-konsult J&H Elteknik
Antal lägenheter 150