“Medarbetarnas stora deltagande på olika nivåer är unikt”

“Medarbetarnas stora deltagande på olika nivåer är unikt”

Välförtjänt beröm känns alltid bra och vi kan inte sticka under stol med att vi är väldigt stolta över det utlåtande vi fick av ISO-revisorn när vi nyligen uppgraderades till de nya ISO-standarderna.

Lindberg Stenberg Arkitekter är miljöcertifierat enligt ISO 14001 sedan 1999 och kvalitetscertifierat enligt ISO 9001 sedan 2001. I snart två decennier har vi sett nyttan av att verkligen arbeta in dessa standarder i våra miljö- och kvalitetsledningssystem och kan därför med fog säga att dessa utgör grundpelare i vårt verksamhetssystem. ISO-standarderna hjälper oss att, bland mycket annat, kvalitetssäkra våra projekt och återföra viktig kunskap från uppdrag till uppdrag.

Nytt är att vi nu har övergått till att vara certifierade enligt de senaste versionerna av dessa standarder – ISO 9001:2015 samt ISO 14001:2015. Detta skedde efter ett gediget arbete, inte bara från Kvalitetsgruppen utan från hela kontoret – något som också skiner igenom i våra vitsord.

 
Tobias Lidmannyhet, kontoret