Vi lägger vårt namn till Swedish Architects Declare

SAD-1500.jpg
 

Äntligen ett gemensamt initiativ från oss och våra kollegor i hela landet. Vi som är engagerade i ett byggande med mindre miljöpåverkan känner vind i seglen – både hos våra kollegor och hos våra kunder. Det är numera självklart att vi i uppdragen får ta oss an högre miljöambitioner och vi möter detta med entusiasm.

- Dag Lindberg, VD

 
 

Efter ett gemensamt beslut på kontoret har vi valt att skrivit under uppropet Swedish Architects Declare Climate & Biodiversity Emergency. Vi ska därför fortsätta att utbilda oss, men också tipsa andra, om hur vi som medarbetare, arkitekter, kontor och bransch bäst kan sträva efter att leva upp till de ambitiösa punkter som uppropet lyfter som verkliga och framkomliga vägar att varaktigt påverka situationen till det bättre.

Idag bidrar vi bland annat med effektiv planering av bebyggelse för att på så vis maximera boendekvalitet per mängd byggmaterial. Dessutom bidrar vi till val av långsiktigt hållbara material med rimliga insatser för produktion och transport.

Men våra insatser kan inte och kommer inte ta slut där. Vi uppmanar alla våra vänner inom skrået att skriva under uppropet, och växla upp tillsammans med oss.


 
Tobias Lidmankontoret, nyheter