LS nyfiken på: Barnens perspektiv!

 

LS nyfiken på: Barnens perspektiv!

Madeleine Eneskjöld från Juni Strategi & Analys berättade om vikten av att inkludera barnen, som i vanliga fall inte kommer till tals, i stadsplaneringsprocessen. Att vända sig direkt till barnen, sade hon, var ett självklart moment i hennes arbete. "Det är skillnad på barnperspektiv och barnens perspektiv."

Intressant, tyckte vi! 

LS nyfiken på är vår serie av spännande föreläsningar, diskussioner och workshops.

Mirjam Berg