Integritetspolicy. 
Lindberg Stenberg Arkitekter.

24 maj 2018

GDPR
Vår integritetspolicy handlar om hantering av personuppgifter enligt EUs dataförordning General Data Protection Regulation, eller GDPR, som träder i kraft den 25 maj 2018.

Är du eller har varit, eller har visat intresse att bli kund, branschpartner eller leverantör hos Lindberg Stenberg Arkitekter, så är det sannolikt att vi har samlat viss information om dig.  Samma sak gäller om du söker eller har sökt jobb hos oss.

Därför vill vi informera hur vi hanterar personuppgifter om dig.

Vi samlar endast de uppgifter vi behöver och dessa uppgifter varken överlåter eller säljer vi vidare till någon annan (tredje part).  Endast genom myndighetsbeslut eller om information efterfrågas enligt lag gör vi undantag.  Med andra ord – vi värnar om din integritet.

Insamling av data
Om du har kontaktat oss via vår hemsida, sociala medier, mail, telefon, brev eller om vi har träffats så innebär detta att vi kan samla in data.  Exempel kan vara person-och kontaktinformation med namn, e-mailadress, telefonnummer, arbetsplats etc.  Det kan också vara företagsinformation med adress, organisationsnummer och faktureringsanknuten information.

Dessa data sparas bara så länge som information behövs hos oss eller för olika typer av ekonomisk information – enligt svensk lag. Vi skyddar efter bästa förmåga dessa personuppgifter både tekniskt och organisatoriskt.

Lagen om dataskydd ger dig rätt till kontroll över vår information om dig och rätt till att veta hur vi behandlar uppgifter om dig.  Vill du veta mer så är du välkommen att kontakta oss.  Om vi har felaktiga eller ofullständiga uppgifter om dig eller om du vill att vi tar bort dina uppgifter ber vi att du kontaktar oss.  Enda begränsning för oss är att dina uppgifter behövs på grund av avtal eller lagstiftning.

Vänliga hälsningar
Lindberg Stenberg Arkitekter