Lisa Sjöstrand

lisa-sjostrand_16-9_2400.jpg

Jag jobbar som handläggande arkitekt i bostadsprojektets alla skeden. Tidigare har jag jobbat med många typer av projekt, allt från förskolor till ställverk. Jag har examen inom arkitektur och inredningsarkitektur vilket bidrar till mitt intresse för helheten och detaljer.
Varje uppdrag har sina speciella förutsättningar, det är roligt med nya utmaningar men även gemensamma nämnare.

Förutom arkitektur brinner jag för att effektivisera arbetsmetoder och rutiner som frigör tid till den kreativa processen.  På kontoret är jag engagerad i Revit-gruppen och har jobbat som CAD ansvarig i projekt.

Arkitekt SAR/MSA
Inredningsarkitekt SIR/MSA
08-406 87 90
070-286 83 90
E-post

 

Exempel på några av de projekt jag arbetat med.

arkitekterAnders Forslöv