Anders Hamelius

Anders Hamelius, en av två ingenjörer på kontoret. Har arbetet på arkitektkontor sedan 1978. Varit inblandad i de flesta typer av projekt men ställs hela tiden inför nya spännande utmaningar i våra framtida projekt. Att få vara med och utveckla framtidens bostäder, kontor och miljöer ser jag som en stor ynnest.

Byggnadsingenjör
08-406 87 18
070-618 87 18
E-post

 

Exempel på några av de projekt jag arbetat med.