Katarina Ek

Jag heter Katarina Ek och delar ekonomiansvaret här på LSAB med Martina. Vi samarbetar tätt med ledningen och effektivisering av våra ekonomirutiner. Service till samtliga medarbetare står också på agendan. 

Ekonomi
073-9163588
E-post